THIẾT KẾ LÂU ĐÀI CỔ ĐIỂN GỖ TẠI NAM ĐỊNH

THIẾT KẾ LÂU ĐÀI CỔ ĐIỂN GỖ TẠI NAM ĐỊNH
THIẾT KẾ LÂU ĐÀI CỔ ĐIỂN GỖ TẠI NAM ĐỊNH
Chủ đầu tư: Chị Dung
Loại hình: Lâu Đài
Mặt tiền:
Công năng:
Đơn vị thiết kế: Luxury Palace
Năm thực hiện: 2016
Địa chỉ: Nam Định
Số tầng: 8
Diện tích: