THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI HÀ NỘI

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI HÀ NỘI
THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI HÀ NỘI
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Mặt tiền:
Công năng:
Đơn vị thiết kế: Luxury Palace
Năm thực hiện: 2016
Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
Số tầng: 3
Diện tích: 300m2