DINH THỰ GỖ CỔ ĐIỂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

DINH THỰ GỖ CỔ ĐIỂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
DINH THỰ GỖ CỔ ĐIỂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Chủ đầu tư:
Loại hình: Dinh Thự Cổ Điển Gỗ
Mặt tiền:
Công năng:
Đơn vị thiết kế: Luxury Palace
Năm thực hiện: 2016
Địa chỉ: Thái Nguyên
Số tầng:
Diện tích: