THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI QUẢNG NINH

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI QUẢNG NINH
THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP TẠI QUẢNG NINH
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Mặt tiền:
Công năng:
Đơn vị thiết kế: Luxury Palace
Năm thực hiện: 2015
Địa chỉ: Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh
Số tầng: 5
Diện tích: 300m2