Bộ máy nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám Đốc
Nguyễn Trùng Dương
GIÁM ĐỐC
Giám Đốc Thiết Kế
Thomas athur
Giám Đốc Chi nhánh miền Nam
Nguyễn Mai Hằng
Giám Đốc Marketing
Nguyễn Mỹ Đức Hạnh
Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc
Nguyễn Trung Khương
Giám Đốc Tài Chính
Nguyễn Thọ Phương
Giám Đốc Hành Chính - Nhân Sự
Trần Minh Ngọc
PHÒNG THIẾT KẾ
Chuyên viên thiết kế 3D
Đào Minh Phương
Chuyên viên thiết kế 3D
Nguyễn Hữu Long
Chuyên viên thiết kế 2D
Trịnh Quang Minh
Chuyên viên kỹ thuật
Đặng Thái Hải
Chuyên viên thiết kế
Nguyễn Việt Hưng
Chuyên viên thiết kế 3D
Hà Chung Hậu
PHÒNG MARKETING
MARKETING EXECUTIVE
Vũ Thúy Duyên
CONTENT MARKETING
Nguyễn Thị Thanh Huyền
CONTENT MARKETING
DESIGN MARKETING
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Chuyên Viên Kế Toán
Trịnh Liên
Chuyên viên Dự toán
Phạm Hùng Cường
Chuyên viên Vật tư
Nguyễn Hà Linh
Phòng Kế hoạch
Trần Hồng
Chuyên Viên HC-NS
Nguyễn Hạnh
google-site-verification: google5ae3104e91169c81.html