Cập nhật tiến độ ngày 14 tháng 10 năm 2016

Notice (8): Undefined index: Category [APP/View/Themed/Default/Elements/menu-mobile.ctp, line 4]
Warning (2): Missing argument 1 for NodeController::find_root_category() [APP/Plugin/Default/Controller/NodeController.php, line 497]
Notice (8): Undefined variable: category_id [APP/Plugin/Default/Controller/NodeController.php, line 501]
Notice (8): Undefined variable: category_id [APP/Plugin/Default/Controller/NodeController.php, line 510]
Tiến độ dự án
  • Tiếp tục cập nhật
  • Notice (8): Undefined index: Category [APP/Plugin/Default/Controller/NodeController.php, line 430]
    Notice (8): Undefined index: Category [APP/Plugin/Default/Controller/NodeController.php, line 431]

Cập nhật tiến độ ngày 14 tháng 10 năm 2016

11/11/2016 10:00

1- Kết cấu phần thân: 

  + Khối Chung cư: Hoàn thành sàn tầng 25, đang thi công cột vách tầng 25

  + Khối Duplex: hoàn thành cột vách tầng 17, đang thi công dầm sàn tầng áp mái

2 - Xây thô:

  + Khối Chung cư: Hoàn thành xây tầng 17 đang thi xây tầng 18,19

  + Khối Duplex: đang thi công xây tầng 3,4

3 - Trát hoàn thiện:

  + Khối Chung cư: hoàn thành thi công trát ngoài từ sàn tầng 15 xuống tầng 3, đang thi công trát tầng 18 xuống tầng 15

Một số hình ảnh thi công của dự án